passenger car ferry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passenger car ferry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passenger car ferry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passenger car ferry.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • passenger car ferry

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    phà chở ô tô khách