passenger lift nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passenger lift nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passenger lift giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passenger lift.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • passenger lift

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  thang máy chở hành khách

  giao thông & vận tải:

  thang máy chở khách