passenger boat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passenger boat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passenger boat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passenger boat.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • passenger boat

    * kinh tế

    tàu khách