passenger mile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passenger mile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passenger mile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passenger mile.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • passenger mile

    * kinh tế

    dặm hành khách

    dặm khách (đoạn đường chở một hành khách đi qua một dặm Anh)