passenger-train nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passenger-train nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passenger-train giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passenger-train.

Từ điển Anh Việt

  • passenger-train

    * danh từ

    tàu hoả chở khách