passenger kilometre nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passenger kilometre nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passenger kilometre giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passenger kilometre.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • passenger kilometre

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    hành khách-kilomet