passenger car nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passenger car nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passenger car giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passenger car.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • passenger car

  * kinh tế

  xe (lửa chở) khách

  xe đò

  * kỹ thuật

  buýt

  ô tô khách, toa khách

  toa khách

  xe con

  xe du lịch

  xe khách

  giao thông & vận tải:

  toa chở khách (Mỹ)

  toa tầu khách

  xây dựng:

  toa xe chở hành khách

  ô tô:

  xe buýt

  xe chở khách

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • passenger car

  a railcar where passengers ride

  Synonyms: coach, carriage