passenger plane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passenger plane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passenger plane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passenger plane.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • passenger plane

    * kỹ thuật

    máy bay chở khách