passenger cargo ship nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passenger cargo ship nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passenger cargo ship giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passenger cargo ship.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • passenger cargo ship

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    tàu chở hàng hóa-hành khách