light bulb nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

light bulb nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm light bulb giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của light bulb.

Từ điển Anh Việt

 • light bulb

  * danh từ

  bóng đèn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • light bulb

  * kỹ thuật

  bóng đèn

  đèn dây tóc

  đèn nóng sáng

  xây dựng:

  bóng đèn điện

  toán & tin:

  bóng đèn sáng

  điện lạnh:

  đèn sợi nung

Từ điển Anh Anh - Wordnet