light cell nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

light cell nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm light cell giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của light cell.

Từ điển Anh Việt

 • light cell

  /'laitsel/

  * danh từ

  (vật lý) tế bào quang điện

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • light cell

  * kỹ thuật

  tế bào quang điện