light ray nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

light ray nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm light ray giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của light ray.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • light ray

  * kỹ thuật

  chùm

  chùm ánh sáng

  chùm tia sáng

  tia sáng