keep dry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

keep dry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm keep dry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của keep dry.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • keep dry

  * kinh tế

  giữ khô

  tránh thấm nước

  * kỹ thuật

  bảo quản khô