idle stroke nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

idle stroke nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm idle stroke giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của idle stroke.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • idle stroke

  * kỹ thuật

  hành trình chạy không

  hành trình ngược

  khoảng chạy không

  sự chạy không tải

  xây dựng:

  bước không tải

  hóa học & vật liệu:

  hành trình không tải

  khoảng thời gian không tải