idler pulley nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

idler pulley nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm idler pulley giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của idler pulley.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • idler pulley

  * kỹ thuật

  cơ khí & công trình:

  puli không tải

  ô tô:

  puli tăng đai tự động

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • idler pulley

  Similar:

  idle pulley: a pulley on a shaft that presses against a guide belt to guide or tighten it

  Synonyms: idle wheel