idler arm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

idler arm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm idler arm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của idler arm.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • idler arm

  * kỹ thuật

  ô tô:

  cần bánh dẫn hướng

  cần tiếp chuyển

  đòn dẫn hướng (lái)