idle current nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

idle current nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm idle current giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của idle current.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • idle current

  * kỹ thuật

  dòng chạy không

  dòng điện không tải

  dòng phản kháng

  dòng vô công

  dòng vuông góc

  điện:

  dòng điện mạch hở

  toán & tin:

  dòng điện rỗi