idlesse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

idlesse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm idlesse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của idlesse.

Từ điển Anh Việt

 • idlesse

  /'aidlnis/ (idlesse) /'aidlis/

  * danh từ

  ăn không ngồi rồi; sự lười nhác

  tình trạng không công ăn việc làm, tình trạng thất nghiệp

  (kỹ thuật) tình trạng để không

  sự vô ích, sự vô hiệu quả, sự không tác dụng

  sự không đâu, sự không căn cứ, sự vẩn vơ, sự vu vơ