idle line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

idle line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm idle line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của idle line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • idle line

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  đường dâu nghỉ

  đường dây rỗi

  tuyến không hoạt động

  tuyến vô công