idle gear nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

idle gear nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm idle gear giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của idle gear.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • idle gear

  * kỹ thuật

  bánh răng chạy không

  bánh răng đệm

  bánh răng trung gian

  hóa học & vật liệu:

  bánh răng không tải

  bánh trung gian