idle state nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

idle state nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm idle state giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của idle state.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • idle state

  * kỹ thuật

  trạng thái không hoạt động

  điện tử & viễn thông:

  trạng thái chạy không

  toán & tin:

  trạng thái idle

  trạng thái vô công