genus xeranthemum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus xeranthemum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus xeranthemum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus xeranthemum.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus xeranthemum

    genus of annual densely hairy herbs of Mediterranean to southwestern Asia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).