genus vespertilio nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus vespertilio nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus vespertilio giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus vespertilio.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus vespertilio

    Similar:

    vespertilio: a genus of Vespertilionidae

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).