genus trichostema nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus trichostema nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus trichostema giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus trichostema.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus trichostema

    Similar:

    trichostema: genus of North American aromatic herbs or subshrubs: blue curls

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).