genus tragopogon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus tragopogon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus tragopogon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus tragopogon.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus tragopogon

    Similar:

    tragopogon: genus of Old World herbs with linear entire leaves and yellow or purple flower heads

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).