genus timalia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus timalia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus timalia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus timalia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus timalia

    Similar:

    timalia: type genus of the Timaliidae

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).