genus tilia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus tilia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus tilia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus tilia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus tilia

    Similar:

    tilia: deciduous trees with smooth usually silver-grey bark of North America and Europe and Asia: lime trees; lindens; basswood

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).