genus thylacinus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus thylacinus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus thylacinus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus thylacinus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus thylacinus

    Similar:

    thylacinus: Tasmanian wolf

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).