genus tetrahymena nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus tetrahymena nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus tetrahymena giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus tetrahymena.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus tetrahymena

    protozoa having four membranous ciliary organelles

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).