genus stizolobium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus stizolobium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus stizolobium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus stizolobium.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus stizolobium

    Similar:

    genus mucuna: genus of tropical herbs and woody vines having trifoliate leaves and showy flowers in axillary clusters

    Synonyms: Stizolobium

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).