genus steganopus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus steganopus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus steganopus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus steganopus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus steganopus

    Similar:

    steganopus: a genus of Phalaropidae

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).