genus sporobolus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus sporobolus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus sporobolus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus sporobolus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus sporobolus

    Similar:

    sporobolus: cosmopolitan annual and perennial grasses (as dropseed or rush grass)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).