genus spirochaeta nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus spirochaeta nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus spirochaeta giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus spirochaeta.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus spirochaeta

    Similar:

    spirochaeta: the type genus of the family Spirochaetaceae; a bacterium that is flexible, undulating, and chiefly aquatic

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).