genus sitophylus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus sitophylus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus sitophylus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus sitophylus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus sitophylus

    Similar:

    sitophylus: a genus of Bruchidae

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).