genus scartella nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus scartella nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus scartella giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus scartella.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus scartella

    Similar:

    scartella: a genus of Blenniidae

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).