genus saurosuchus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus saurosuchus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus saurosuchus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus saurosuchus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus saurosuchus

    Similar:

    saurosuchus: early archosaurian carnivore

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).