genus sarcorhamphus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus sarcorhamphus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus sarcorhamphus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus sarcorhamphus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus sarcorhamphus

    Similar:

    sarcorhamphus: usually containing only the king vulture

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).