genus sansevieria nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus sansevieria nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus sansevieria giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus sansevieria.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus sansevieria

    Old World tropical herbaceous perennial of the agave family; in some classifications considered a genus of Liliaceae

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).