genus psittacula nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus psittacula nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus psittacula giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus psittacula.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus psittacula

    Similar:

    psittacula: a genus of Psittacidae

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).