genus pseudechis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus pseudechis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus pseudechis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus pseudechis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus pseudechis

    Similar:

    pseudechis: venomous Australian blacksnakes

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).