genus pseudaletia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus pseudaletia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus pseudaletia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus pseudaletia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus pseudaletia

    Similar:

    pseudaletia: moths whose larvae are armyworms

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).