genus proboscidea nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus proboscidea nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus proboscidea giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus proboscidea.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus proboscidea

    Similar:

    proboscidea: in some classifications included in the genus Martynia and hence the two taxonomic names for some of the unicorn plants

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).