genus porphyrula nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus porphyrula nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus porphyrula giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus porphyrula.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus porphyrula

    Similar:

    porphyrula: American purple gallinules

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).