genus polypedates nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus polypedates nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus polypedates giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus polypedates.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus polypedates

    Similar:

    polypedates: type genus of the Polypedatidae

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).