genus polemonium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus polemonium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus polemonium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus polemonium.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus polemonium

    type genus of the Polemoniaceae

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).