genus podilymbus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus podilymbus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus podilymbus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus podilymbus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus podilymbus

    Similar:

    podilymbus: a genus of Podicipedidae

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).