genus physostigma nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus physostigma nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus physostigma giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus physostigma.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus physostigma

    Similar:

    physostigma: African woody vines: calabar beans

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).