genus physostegia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus physostegia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus physostegia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus physostegia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus physostegia

    genus of North American perennial herbs

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).