genus phyllostachys nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus phyllostachys nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus phyllostachys giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus phyllostachys.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus phyllostachys

    Similar:

    phyllostachys: medium and large bamboos

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).