genus phylloporus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus phylloporus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus phylloporus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus phylloporus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus phylloporus

    Similar:

    phylloporus: a genus of fungi belonging to the family Boletaceae

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).